Ikikik wil via kleinschalige projecten zoveel mogelijk mensen op zoek laten gaan naar zijn talenten – en daardoor een beetje naar zijn identiteit - niet alleen, maar juist samen met en door anderen. Ikikik houdt rekening met de individuele verschillen in interesses, (meervoudige) intelligenties of talenten, en probeert door deze positieve aandacht jong en oud aan te zetten tot bewuste keuzes.

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” - Albert Einstein

Vanuit een persoonlijk visie en samen met experten in creativiteit en kunsteducatie (onderwijs én vrije tijd) werd de vzw ikikik opgericht in 2012 om projecten te ontwikkelen rond meervoudige intelligenties.  Gesteund door recent onderzoek en door samenwerking met het reguliere onderwijs, CLB, en experten in meervoudige intelligentie ontwikkelde ikikik in eerste instantie een aanbod voor het 5e en 6e jaar lager onderwijs.

Ikikik wil niet alleen focussen op de jonge deelnemers zelf, maar vooral in de breedte werken en zowel ouders als leerkrachten mee betrekken in het proces.  Het thema “werken rond talent” is enorm actueel op verschillende beleidsniveaus en ook hier zal een samenwerking geleidelijk aan verder worden uitgebouwd.

download mission statement

sponsor Megabloks